Cena poskytnutého řešení závisí na počtu licencí k systému a na službách podpory poskytovaných k systému.

Licencí se rozumí poskytnutí práva užívání software zákazníkovi. Počet licencí je dán počtem uživatelů - každý uživatel má svoji licenci, přičemž nezáleží na roli uživatele v systému (rolí je např. obchodní zástupce, area manažer, produktový manažer). Cena za licenci je ovlivněna i celkovým počtem pořízených licencí – při dosažení určitého limitního počtu licencí (10, 20, ...) cena za jednu licenci klesá.

Ceny některých služeb podpory rovněž závisí na počtu uživatelů (helpdesk, podpora pro transferové objednávky, provozní licence), cena dalších se odvíjí od frekvence poskytování a rozsahu zpracovávaných dat (zpracování prodejních dat, aktualizace lékárenských řetězců), ostatní jsou paušální (administrace dat, archívace databáze).

V ceně nejsou zahrnuty služby nutné pro zahájení provozu. Rovněž zvlášť se účtuje převod dat z dosavadního systému zákazníka do našeho systému.

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.