Historie

 

Firma 2K PROJECT, spol. s r.o. byla založena v roce 1997. V roce 1999 došlo k zásadní změně v zaměření firmy – firma převzala informační systém Fleet® IS pro podporu marketingových a prodejních agend farmaceutických společností. Tento systém začala dále vyvíjet, s cílem nabídnout plnohodnotné řešení na trhu CRM aplikací.

V roce 2003 byl zahájen vývoj internetové verze systému Fleet IS. Tímto krokem jsme reagovali na rychlý vývoj internetových technologií, s cílem přinést našim zákazníkům progresivní řešení přinášející jim konkurenční výhody a umožňující nové přístupy v oblasti CRM.

Během let 2006 až 2009  jsme dokončili přechod všech našich zákazníků z původního offlinového řešení na internetovou verzi. Systém je dále vyvíjen a rozšiřován, aby uspokojil rostoucí požadavky zákazníků a reagoval na změny na trhu CRM produktů i na rozvoj informačních technologií.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.