Fleet® IS

Informační CRM/ETMS systémy pro podporu marketingových a prodejních činností farmaceutických společností - ucelený systém propojených informací o kontaktech, prodejích a nákladech. Jedná se o internetovou aplikaci, k níž uživatelé přistupují prostřednictvím svého oblíbeného internetového prohlížeče. Podrobnější informace...

 Zpracování dat

Nezbytnou součástí provozu Fleet® IS pro zákazníka je pravidelná aktualizace dat v systému, například zpracování prodejních hlášení od distributorů, stavů skladových zásob u distributorů, aktualizace lékárenských řetězců. Služby zpracování dat zajišťujeme ve smluvně dohodnutých termínech. Podrobnější informace...

Fleet Analyst 

Rozšířené reportovací služby a analytické reportovací OLAP nástroje nad databází Fleet® IS. Standardní užovatelské rozhraní Fleetu lze rozšířit o reportovací služby a nástroje, např. automatické generování a odesílání reportů emailem, vytváření sestav přístupných z internetového prohlížeče, vícerozměrné analýzy pomocí technologie OLAP. Podrobnější informace...

Fleet Geomap

Vyhodnocování obchodních informací v mapě okresů a regionů obchodních zástupců. Podrobnější informace...

Služby a podpora

Naše firma jako dodavatel systému Fleet IS poskytuje potřebné služby jak pro vlastní provoz systému, tak služby dalších agend navazujících na provoz.

Standardní služby podpory provozu jsou helpdesk v pracovní dny, administrace dat ve Fleetu (číselníky, teritoria reprezentantů, plány prodejů apod.), údržba systému a infrastruktury, archívace dat. Podrobnější informace ...

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.