OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Služby a podpora

Nabízíme tyto služby pro nasazení a provoz informačního systému Fleet® IS:

  • Úvodní studie
  • Technický projekt
  • Implementace a rozvinutí
  • Školení
  • Podpora provozu
  • Vývoj zakázkových modulů

Úvodní studie

V úvodní studii analyzujeme technické, ekonomické a personální podmínky pro nasazení informačního systému a jeho komponent. Posouzen je současný stav techniky potřebné pro využití systému. Součástí studie je návrh přizpůsobení informačního systému specifickým potřebám a požadavkům zákazníka. Je navržen postup nasazení informačního systému, portace existujících dat do systému a technické, personální a bezpečnostní zajištění provozu.

Studie obsahuje rovněž rozbor nákladů na pořízení a provoz informačního systému. Výsledky studie poskytují technické i ekonomické podklady pro dohodu o nasazení a provozu systému.

Technický projekt

Výstupy ze studie zpracujeme do technického projektu, aby tento mohl sloužit jako detailní dokumentace pro nasazení a provoz informačního systému.

Technický projekt obsahuje podrobnou technickou specifikaci a konfiguraci informačního systému, dále časový harmonogram s popisem jednotlivých fází nasazení. Je definována struktura systému s výčtem jednotlivých modulů.

Implementace a rozvinutí

Je vhodné nasadit informační systém postupně, např. po jednotlivých uživatelských skupinách, s vybranými uživateli, kteří mohou přispět k finálnímu přizpůsobení systému potřebám společnosti.

Poté je systém implementován u ostatních uživatelů, resp. uživatelských skupin. Nasazení systému je vhodné doplnit školením zaměřeným na potřeby dané skupiny uživatelů.

Školení

Základní administrátorské i uživatelské školení je součástí implementace informačního systému. Kromě toho nabízíme pokračovací, rekondiční a asistenční školení pro jednotlivé uživatele i uživatelské skupiny. Školení probíhá u nás nebo u zákazníka, podle vzájemné dohody a počtu účastníků.

Podpora provozu

Pro provoz systému nabízíme potřebné služby podpory. Tyto služby jsou smluvně zajištěny, včetně definovaných parametrů jednotlivých služeb.

  • Helpdesk – služba je standardně poskytována v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod na určených kontaktech (telefony, emailová schránka, Skype). Zaručená doba odezvy a doba vyřešení požadavku jsou definovány smluvně.
  • Konzultace – zodpovídání dotazů k provozu a využití systému. Často se uplatní při zavádění systému, ve zkušebním provozu, při nasazení nového modulu, při řešení nových či změněných podmínek provozu u zákazníka.
  • Administrace dat – na základě požadavků zákazníka udržujeme a nastavujeme potřebná data - číselníky, sortiment, teritoria reprezentantů, plány prodejů apod.
  • Zpracování dat – zpracování a import dat do systému. jedná se především o zpracování prodejních dat od distributorů, ale i o zpracování dat o skladových zásobách, prodejních akcích, objednávkách. Pravidelnost a termín zpracování jsou smluvně zakotveny.
  • Archívace dat – databáze projektu je denně archívována na externí datové medium.
  • Pravidelný upgrade – do informačního systému jsou postupně zapracována různá vylepšení a zdokonalení. Systém je upgradován několikrát za rok.

 Další služby nad rámce standardních lze dohodnout podle požadavků a potřeb zákazníka.

Vývoj zakázkových modulů

Často potřebuje zákazník upravit některou část informačního systému nebo vyvinout nové moduly pro řešení svých specifických potřeb. Zde můžeme nabídnout rychlé řešení jeho požadavků. Výhodou online systému je, že takto vyvinuté či upravené moduly jsou upgradovány pouze na jednom místě - na serveru.