Fleet Analyst

 

Rozšířené reportovací služby

Standardní uživatelské rozhraní Fleetu lze rozšířit o další reportovací služby a nástroje. Příkladem je automatické generování a rozesílání reportů emailem. Uživatelé se nemusejí přihlašovat do systému a vytvářet si sestavy, nýbrž dostávají předem dohodnuté sestavy např. ve formátu XLS pravidelně do své poštovní schránky.

Další možností rozšířených reportovacích služeb je nabídka univerzálního reportovacího rozhraní nad databází Fleetu. Je vhodné pro přípravu jednorázových či zákaznických reportů. Příprava  rozhraní je mnohem rychlejší a tedy levnější než vytvoření odpovídajícího modulu přímo ve Fleetu.

Pomocí rozšířených reportovacích služeb lze připravit rovněž výstupy v obchodní grafice či v mapovém podkladu.

 

Analytické nástroje OLAP

Analytické reportovací nástroje OLAP nabízejí flexibilní ad-hoc vyhodnocování a zkoumání dat Fleetu v multidimenzionální kostce a tím významně rozšiřují analytické možnosti uživatele.

Máme připraveny standardní moduly pro vyhodnocování prodejů, ale můžeme připravit i řešení na míru, dle požadavků zákazníka.

Uživatelské prostředí OLAP pro Fleet IS využívá produktu Microsoft® Office Excel a jeho kontingenčních tabulek. Jediné, co potřebujete, je připojit se k datům. K datové kostce se může uživatel připojit z Excelu způsobem online (vyžaduje internetové připojení) nebo offline (datová kostka je samostatný soubor, který je zaslán uživateli emailem nebo vystaven na dohodnuté internetové adrese).

Zákazník si pro vyhodnocení dat připraví vlastní tabulky, grafy apod., nebo využije námi připravených koncových výstupů, s využitím možností, které Excel od verze 2007 pro tyto účely nabízí. Způsob použití Fleet Analyst si tedy především určuje sám zákazník.

 

Máte-li zájem o bližší či o prezentaci, můžete nás oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na uvedené adrese či telefonních číslech.