Zpracování prodejních dat

Prodejní hlášení distributorů zpracováváme v týdenním nebo měsíčním cyklu, podle požadavku zákazníka. Zpracování prodejních hlášení z jednotlivých skladů distributorů zahrnuje především tyto kroky:

 • příjem jednotlivých hlášení
 • kontrolu úplnosti hlášení za všechny sklady distributora
 • zpracování do jednotného formátu
 •        rozlišení skladů distributora
 • kontrolu a vyřazení přeprodejů, rabatů, produktů mimo požadovaný sortiment
 • rozlišení přeprodejů a reexportů
 • kontrolu SUKL kódů u registrovaných produktů
 • kontrolu PSČ u objektů
 • založení nových objektů z hlášení
 • import do systému

Po dokončení zpracování a naimportování jsou data okamžitě k dispozici uživatelům - naše online řešení nevyžaduje datové replikace.

Zpracování skladových zásob

Zpracování týdenních hlášení distributorů o skladových zásobách jednotlivých produktů zákazníka. Zpracovány jsou tyto údaje:

 • stav skladu
 • prodej ze skladu
 • příjem na sklad
 • přesuny mezi sklady distributora
 • prodej jinému distributorovi

V reportingu skladových zásob můžete sledovat skladové zásoby Vašich produktů u distributorů a dle vývoje prodejů a objednávek plánovat jejich předzásobení.

Aktualizace řetězců

Z podkladů od jednotlivých řetězců udržujeme a aktualizujeme v systému řetězce a jejich lékárny. Prodeje na řetězce lze vyhodnocovat jednak podle aktuálního stavu řetězce (bez ohledu na vyhodnocované období), jednak podle vývoje členství lékáren v řetězci během vyhodnocované období.

V řetězci lze evidovat jak lékárny, tak i distributorská zákaznická čísla těchto lékáren.

Prodejní akce

Nastavení speciálních cen pro určité období, produkt, distributora a případně objekty či zákaznická čísla. Pro takovou akci jsou prodeje zpracovány nikoliv se standardní cenou, ale s cenou z prodejní akce. Pracujeme s několika druhy prodejních akcí:

 •        plošné akce (bez rozlišení objektů a zákaznických čísel)
 •        akce na objekty
 •        akce na zákaznická čísla
 •        akce na řetězce objektů
 •        akce na řetězce zákaznických čísel

 Další agendy

Na přání zákazníka lze služby zpracování dat rozšířit o další agendy:

 •        prodeje na klienty - rozlišení v rámci objektu
 •        zpětné cenové kompenzace
 •        zpracování prodejů z konsignačních skladů na distributory, případně přímých prodejů do nemocnic

Ke všem agendám zpracování dat poskytujeme smluvně zaručenou dobu zpracování.