Implementace

Úspěšné a bezproblémové nasazení našeho řešení Fleet IS předpokládá tyto kroky:

  Úvodní analýza

  Nejprve v diskusi se zákazníkem zanalyzujeme podmínky pro implementaci našeho řešení. Posouzen je například stav zařízení pro využívání systému - počítače, tablety, mobily. Součástí analýzy je i návrh parametrizace a optimální přizpůsobení systému potřebám a požadavkům zákazníka. Pokud zákazník požaduje převod dat ze stávajícího systému do našeho, tak se věnujeme i tomuto tématu. Je navržen harmonogram nasazení systému.

  Instalace a nastavení dat

  Výstupy z analýzy slouží pro instalaci informačního systému pro zákazníka na našem serveru. Po instalaci nastavíme potřebná data v systému (uživatelé, číselníky, regiony,...) z podkladů od zákazníka. Následuje převod dat z původního systému a potřebné kontroly, ve spolupráci se zákazníkem.

  Nasazení a rozvinutí

  Pokud bude systém sloužit většímu počtu uživatelů (několik desítek), tak je vhodné nasadit systém postupně, například jednotlivých uživatelských skupinách, nebo jen s vybranými uživateli, kteří mohou přispět k finálnímu přizpůsobení systému potřebám zákazníka. Pro menší zákazníky není problém spustit pro všechny uživatele současně.

  Školení

  Uživatelské školení (standardně půldenní) je vhodné rozdělit podle účelu pro reprezentanty a pro manažery. Školení pro reprezentanty klade důraz na aktivní zadávání informací do systému (plány činností, návštěvy, objednávky), ovšem součástí je i seznámení s reporty, které jsou pro reprezentanty významné. Školení pro manažery je orientováno primárně na reporting. Školení probíhá u nás nebo u zákazníka, podle vzájemné dohody a počtu účastníků. Pro nové uživatele nabízíme standardně individuální školení u nás.

  Podpora

  Pro provoz systému nabízíme potřebné služby podpory. Tyto služby jsou smluvně zajištěny, včetně definovaných parametrů jednotlivých služeb.

   • Helpdesk – služba je standardně poskytována v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Zaručená doba odezvy a doba vyřešení požadavku jsou definovány smluvně.

   • Administrace dat – na základě požadavků zákazníka udržujeme a nastavujeme potřebná data - číselníky, sortiment, regiony, plány prodejů apod.

   • Zpracování dat – zpracování a import dat do systému. Jedná se především o zpracování prodejních dat od distributorů, ale i o zpracování dat o skladových zásobách. Cykly a termíny zpracování jsou smluvně zakotveny.

   • Archívace dat – databáze projektu je denně archívována na externí datové medium.

   • Pravidelný upgrade – do informačního systému jsou postupně zapracována různá vylepšení a zdokonalení. Systém je upgradován několikrát za rok.

  Další služby lze dohodnout podle požadavků a potřeb zákazníka.

  Vývoj zakázkových modulů

  Často potřebuje zákazník upravit nebo vyvinout nové moduly či reporty pro řešení svých specifických potřeb. Zde můžeme nabídnout rychlé řešení jeho požadavků..