Pokud budou ve Fleetu uchovávány po 25.5.2018 osobní údaje fyzických osob (zjednodušeně řečeno kombinace údajů příjmení+jméno+telefon(email)+pracoviště, případně další), je třeba v souladu s Nařízením EU 2016/679 o GDPR získat a evidovat souhlas dané fyzické osoby (lékaře). Tyto souhlasy je třeba mít k 25.5.2018.

V systému Fleet je připravena podpora pro tuto agendu - speciálně připravená funkce Souhlas OÚ, která funguje takto:

  • Zákazník (farmaceutická firma) nám poskytne znění formuláře souhlasu klienta, připraveného právníkem dle potřeb a  požadavků farmaceutické firmy.
  • Tímto zněním naplníme stránku pro získání souhlasu klienta. Stránka si uživatel otevře z karty klienta.
  • Tato stránka obsahuje i políčko pro podpis klienta a tlačítko Souhlasím – tedy uživatel si otevře příslušnou stránku z Fleetu, lékař ji podepíše a klepne na tlačítko Souhlasím.
  • Podepsaný formulář se uloží do Fleetu ke klientovi, současně se odešle email klientovi (a kopie reprezentantovi, případně na další emailové adresy) s podepsaným formulářem v příloze.
  • Seznam klientů lze filtrovat dle podmínky, zda klient (ne)poskytl souhlas OÚ.

Dále jsme do Fleetu implementovali v souladu s nařízením GDPR funkci pro odstranění všech informací o klientovi. Tato funkce je přístupná pouze superadministrátorovi.